IBGvideo

Opname, montage en distributie

Winsum: 10 jaar seniorenvoorlichting

de stichting Welzijn & Dienstverlening is in samenwerking met de gemeente Winsum (Gr.) in 2000 gestart met het project Seniorenvoorlichting, met als doel het verstrekken van informatie aan zelfstandig wonende senioren (75+) die mede door leeftijd en mobiliteit vaak onvoldoende op de hoogte zijn van belangrijke voorzieningen en regels op het gebied van wonen, welzijn en zorg

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.