IBGvideo

Opname, montage en distributie

Groningen: Gered Gereedschap

Al 25 jaar wordt door een groep wisselende vrijwilligers gewerkt aan het opknappen en bruikbaar maken van gereedschap voor ontwikkelingsprojecten.
de Seniorenkrant naam een kijkje

Daip River met Juanita

bestaande uit Free Westerhoff – Wulm Wiegman – Simon Nieboer en Doyuwe Tichgelaar is al een tijd bezig met het zingen van “schier Grunneger Laidjes” met eigen teksten op bestaande muziek, maar ook op muziek van Wulm Wiegman

Groningen: Interculturele Muziekdag

erslag van de muziekdag met diverse optredens van onder meer Daip River Kwartet en dansen

Winsum: 10 jaar seniorenvoorlichting

de stichting Welzijn & Dienstverlening is in samenwerking met de gemeente Winsum (Gr.) in 2000 gestart met het project Seniorenvoorlichting, met als doel het verstrekken van informatie aan zelfstandig wonende senioren (75+) die mede door leeftijd en mobiliteit vaak onvoldoende op de hoogte zijn van belangrijke voorzieningen en regels op het gebied van wonen, welzijn en zorg